Doświadczenie

Przygodę z tłumaczeniami zaczęłam w holenderskiej szkole średniej. Na potrzeby przedstawienia teatralnego, w którym grałam jedną z głównych ról, przygotowałam przekład dwóch polskich wierszy – „Jednego serca” i „Poemat”. Jedna z nauczycielek języka niderlandzkiego stwierdziła wówczas, że „polski to taki romantyczny język”.
Profesjonalnie tłumaczeniami zajęłam się tuż po maturze w 1997, a w 1998 roku zdałam egzamin na tłumacza technicznego języka niderlandzkiego przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.
Przez 14 lat byłam tłumaczem technicznym, a przez 8 lat prowadziłam lektorat języka niderlandzkiego. W 2011 roku zdobyłam uprawnienia tłumacza przysięgłego.
W latach 2002-2012 byłam redaktorem zagranicznym w Polsko-Niderlandzkim Stowarzyszeniu Kulturalnym (PNKV) – pisałam artykuły, robiłam korekty i tłumaczenia.
Jestem także tłumaczem literackim i mam na swoim koncie przekład dwóch powieści z języka niderlandzkiego.
Poza tym wykonuję tłumaczenia ustne (poświadczone i zwykłe) w urzędach, w sądach, USC, u notariusza itd.

Specjalizacja:

 • Teksty prawne i prawnicze (umowy, akty notarialne, pozwy, wyroki sądowe, kodeksy, wypisy z rejestrów)
 • Bilanse handlowe i pozostała dokumentacja księgowa
 • Układy zbiorowe pracy, normy NEN i ISO
 • Zaświadczenia i akty osobowe, dyplomy, uprawnienia itp.
 • Teksty techniczne (instrukcje obsługi, specyfikacje)
 • Dokumentacja przetargowa, szkodowa, pracownicza
 • Strony internetowe, teksty marketingowe, artykuły prasowe, etykiety produktów itd.

Ważniejsze opracowania:

 • „HACCP i ISO 9001:2000 jako jeden system zarządzania jakością” – Stephen Gielen (WEKA)
 • Publikacja dotycząca problemu tzw. samotnych nieletnich uchodźców dla MSW
 • Publikacja przeznaczona dla Polskiej Izby Ubezpieczeniowej dotycząca problemu zadośćuczynienia
 • „ISO 14001 dla bystrzaków”

i wiele innych.