Ervaring

Mijn avontuur met vertalingen in op het VWO begonnen. Voor het winterpodium, waar ik een van de hoofdrollen heb gespeeld, heb ik twee Poolse gedichten vertaald – “Eén hart” en “Gedicht”. Een van onze docenten Nederlands stelde toen dat “Pools zo’n romantische taal is”. Na mijn eindexamen in 1997 ben ik professioneel gaan vertalen, in 1998 heb ik het examen voor technische vertaler bij de Poolse Technische Organisatie te Warschau afgelegd.
14 jaar lang was ik technische vertaalster, 8 jaar gaf ik cursussen Nederlands. In 2011 heb ik examens gedaan voor beëdigd tolk en vertaalster Nederlands.
Tussen 2002-2012 was ik redacteur buitenland bij de Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging (PNKV) – ik schreef artikels, maake tekstcorrectie en vertalingen.

Ik ben literaire vertaalster en heb tot nu toe twee romans uit het Nederlands vertaald.

Daarnaast ben ik ook tolk (gewone en beëdigde vertalingen) bij instanties, in rechtbanken, bij de Burgerlijke Stand, notaris etc.

Specialisaties:

 • Juridische teksten (overeenkomsten, notariële akten, verzoekschriften, vonnissen, wetboeken, uittreksels uit registers)
 • Balansen en overige boekhoudkundige stukken
 • CAO’s, NEN en ISO normen/certificaten
 • Verklaringen en persoonsdossiers, diploma’s, vakbekwaamheidscertificaten etc.
 • Technische teksten (handleidingen, specificaties)
 • Aanbestedings-, schade- en personeelsdocumentatie
 • Websites, marketingteksten, krantenartikelen, etikketten etc.

Belangrijke vertalingen:

 • “HACCP en ISO 9001:2000 als één kwaliteitsmanagementsysteem” – Stephen Gielen (WEKA)
 • Publicatie betreffende zgn. Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen voor het Poolse Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Publicatie bedoeld voor de Poolse Kamer van Verzekeringen over het probleem van smartengeld
 • “ISO 14001 voor Dummies”

en nog veel meer.